СИСТЕМА ВІДЕОКОФЕРЕНЦЗВ’ЯЗКУ

Система відеоконференцзв’язку – це технологія, що дозволяє людям бачити і чути один одного, обмінюватися даними і спільно обробляти їх в інтерактивному режимі, використовуючи можливості звичного всім комп’ютера, максимально наближаючи спілкування до реального.

В Одеській області реалізацію цього проекту було розпочато у 2010 році  для забезпечення ефективних комунікацій та оперативного управління територією.

Сьогодні відеоконференція знаходить застосування скрізь, де необхідні оперативність в аналізі ситуації і прийнятті рішень, консультація фахівця або спільна робота в режимі віддаленого доступу над проектами і рішеннями і т.д.

В короткостроковій перспективі планується організація на базі існуючої системи відеоконференцзв’язку проведення виробничих нарад між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування Одеської та Кабінетом Міністрів України.

Остаточне введення в експлуатацію системи планується здійснити у 2013 році, що  дасть багато переваг в організації переговорів на сучасному рівні, а саме  прискорення прийняття термінових управлінських рішень, підвищення надійності та захищеності розмов, заощадження бюджетних коштів, що витрачаються на відрядження та паливо.