Шукати:


Акти антикорупційного законодавства

1. Міжнародні акти:

 • Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції» від 18 жовтня 2006 року № 251-V)
 • Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією № ETS173 від 27 січня 1999 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 252-V)
 • Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15 травня 2003 р. № ETS 191 (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 253-V)
 • Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 4 листопада 1999 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією» від 16 березня 2005 р. № 2476-IV)
 • Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)
 • Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)

2. Кодекси України:

 • Кримінальний Кодекс України
 • Кодекс України про адміністративні правопорушення

3. Закони України:

 • Про запобігання корупції від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VIII
 • Про Національне антикорупційне бюро України від 14 жовтня 2014 р. № 1698-VIII
 • Про засади антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки від 14 жовтня 2014 р. № 1699-VIII
 • Про державну службу від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII
 • Про очищення влади від 27 січня 2015 р. № 132-VIIІ
 • Про Національну поліцію від 2 липня 2015 р. № 580-VIII
 • Про прокуратуру від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VIII
 • Про місцеві державні адміністрації від 09 квітня 1999 року N 586-XIV (зі змінами)

4. Укази Президента України:

 • Про утворення Національного антикорупційного бюро України від 16 квітня 2015 р. № 217
 • Про Національну раду з питань антикорупційної політики від 14 жовтня 2014 р. № 808
 • Про Стратегію сталого розвитку “України 2020” від 12 січня 2015 р. № 5/2015

5. Постанови КМУ:

 • Питання запобігання та виявлення корупції від 4 вересня 2013 р. № 706
 • Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про запобігання корупції” від 14 травня 2015 р. № 301
 • Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування від 13 червня 2000 р. № 950
 • Про затвердження Положення про Урядового уповноваженого з антикорупційної політики від 4 грудня 2013 р. № 949
 • Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171
 • Про затвердження Положення про Національну поліцію від 28 жовтня 2015 р. № 877

Куди повідомити про корупцію?

Нормативно-правовим актом, що регулює питання протидії корупції є Закон України «Про запобігання корупції», у відповідності до якого корупція – це використання особою, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей.

Як повідомити про корупцію

Новини