СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НА ОБ’ЄКТАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

За час свого існування підприємством здійснено значний обсяг робіт, спрямованих на підвищення рівня захищеності інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області, а також забезпечення безпеки інформації у режимних приміщеннях.

У 2001 році підприємством було розроблено важливий ключовий документ – Положення про порядок експлуатації локальної мережі адміністрації, який ліг в основу забезпечення захисту електронної інформації, яка обробляється в органах влади області.

Регулярно здійснюється робота з інсталяції та налаштування спеціалізованого програмного забезпечення, проводяться  аудити інформаційної безпеки в управліннях, сканування на пошук уразливостей, роботи з виявлення та локалізації комп’ютерних вірусів, розроблення інструкцій, положень та рекомендацій щодо організації робіт з забезпечення інформаційної безпеки.

Для виконання цих робіт КП ОІАЦ має режимно-секретний орган, спеціальний дозвіл Служби безпеки України на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, ліцензію Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України на надання послуг у галузі технічного захисту інформації.

Центром розбудовано комплексну систему антивірусного захисту в інформаційно-телекомунікаційній системі органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, забезпечено її повсякденне функціонування.

Враховуючи важливість забезпечення захисту інформації, постійно проводиться роз’яснювальна робота із співробітниками структурних підрозділів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Надаються необхідні консультації, практичні рекомендації щодо ефективного використання технічних засобів та програмного забезпечення. Для підвищення рівня якості робіт Центром періодично проводяться семінари та навчання з особами, відповідальними за захист інформації в структурних підрозділах.

Співробітники Центру розробляють повний комплект документів, необхідний для проходження державної експертизи комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.