ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

Вже кілька останніх років впровадження систем електронного документообігу (СЕДО) в органах державної влади України залишається одним із пріоритетних завдань інформатизації як складова частина для утворення і розвитку інформаційного суспільства.

Сьогодні можна говорити про значні успіхи в цьому напрямку, однак ще багато треба зробити.

Так, КП «Обласний інформаційно-аналітичний центр» майже з самого початку, коли на законодавчому рівні були задекларовані такі поняття як електронний документообіг та електронний цифровий підпис розпочало вивчення та впровадження досить складних та мало вивчених в Україні процесів. Організація і порядок ведення електронного документообігу, правовий статус і відносини з використання електронного цифрового підпису визначаються законами України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронний цифровий підпис», прийняті 22 травня 2003 року (набули чинності 1 січня 2004 року), а також низкою підзаконних нормативно-правових актів.

Починаючи з 2006 року, в обласній державній адміністрації та обласній раді розпочалася побудова системи електронної взаємодії, однак на той час органи влади були не готові до таких кардинальних змін у роботі.

Сьогодні вже завершується другий етап впровадження систем електронного документообігу, протягом якого до єдиної СЕДО Одеської області буде включено більше 50 суб’єктів, у тому числі всі управління облдержадміністрації та райдержадміністрації.

У рамках впровадження системи електронного документообігу передбачається не тільки створення електронних канцелярій, але й створення ефективної системи електронної взаємодії органів влади, яка спочатку зменшить, а згодом зведе на нуль необхідність обміну паперовими документами.

Відповідно до доручення голови Одеської обласної державної адміністрації від 23 лютого 2012 року № Д/01/06-16/3, КП «Обласний інформаційно – аналітичний центр», як головному виконавцю Програми інформатизації, доручено провести  впровадження системи електронного документообігу «ДокПроф» в підрозділах Одеської обласної державної адміністрації та районних державних адміністраціях.

У 2012-2013 роках СЕДО було впроваджено в апараті облдержадміністрації, 26 райдержадміністраціях Одеської області та у 21 структурному підрозділі облдержадміністрації. Загальна кількість робочих місць в апараті Одеської облдержадміністрації, структурних підрозділах та райдержадміністраціях, на яких впроваджено СЕДО «ДокПроф», складає майже 300 одиниць, а база даних містить більше 500 тис. активних документів.