ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Наприкінці 90-х років минулого століття гостро стало питання про необхідність утворення ефективної та сучасної системи управління органів влади всіх рівнів за рахунок використання інформаційних технологій.

У травні 1997 року ініціативна група, до складу якої  увійшли Рубан І.А., Потлов А.В., Русов В.Д., запропонували Одеській облдержадміністрації концепцію утворення регіональної інформаційно-телекомунікаційної мережі. Результатом творчих пошуків ентузіастів стало прийняття розпорядження голови  облдержадміністрації від 12 червня 1997 року № 408/А-97 – першого історично важливого документа з питань інформатизації – Програми інформатизації Одеської області на 1997 – 2000 роки.

Одним з головних напрямків управління розвитком регіону стало активне впровадження сучасних інформаційних технологій в державному управлінні.

Для виконання задач з інформатизації регіону облдержадміністрація видала розпорядження  від 26 грудня 1997 року № 910  «Про створення госпрозрахункового підприємства «Обласний інформаційно-аналітичний центр», який очолив Рубан Ігор Анатолійович.

Напружена робота колективу почала показувати свої результати. Вже до кінця 1999 року була створена основа інформаційної інфраструктури області у складі Обласного інформаційно-аналітичного центру і обласної корпоративної телекомунікаційної мережі, усі 26 районів області одержали стійкий електронний зв’язок з облдержадміністрацією.

Важливим етапом у розвитку інформатизації регіону став І Всеукраїнський форум «Україна – від електронного офісу до електронного уряду» який відбувся у м. Одеса у 2000 році на  базі Обласного інформаційно-аналітичного центру. Рішенням форуму позитивно оцінювалася ідеологія будування інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури регіону та практика роботи Центру з виконання задач інформатизації області у рамках Національної програми інформатизації України і рекомендувалася для впровадження в інших регіонах України.

У січні 2006 року за сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток зв’язку та інформатизації України КП «Обласний інформаційно-аналітичний центр» нагороджено дипломом Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства та зв’язку «Лідер мережі зв’язку і інформатизації України 2005».

Сьогодні Центр залишається провідником сучасних ІТ – технологій в усі галузі економіки області. Створюються нові проекти, залучаються міжнародні інвестиції та нові партнери. Реалізація завдань ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» та дотримання вимог та рекомендацій Концепції створення інформаційного суспільства в Україні  є пріоритетом у роботі підприємства.

Рік Реалізовані завдання
1997 Розроблено та прийнято першу в Україні Регіональну програму інформатизації (Регіональна програма інформатизації Одеської області на 1997 – 2000 роки)
1998 Створена перша локальна обчислювальна мережа яка об’єднала 37 робочих місць
1999 Створено обласний  та районні телекомунікаційні вузли для, до обласної мережі за технологією dial-up підключено всі 26 райдержадміністрацій
2000 Забезпечено цілодобовий доступ до мережі Інтернет та створено корпоративну електронну пошту в домені odessa.gov.ua
2001 Створено першу систему інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень органів влади Одеської області
2002 Розроблено та введено в дію більше 50 веб сайтів структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій області
2003 Впроваджено системи нормативно-правової інформації «Ліга-закон»
2004 Введено в дію систему контролю та моніторингу рухомих об’єктів та небезпечних вантажів за допомогою супутникової інформації
2005 Створено регіональний комутаційний центр Національної системи конфіденційного зв’язку
2006 Розроблено та впроваджено базу даних інфраструктури інформаційних, технічних та програмних ресурсів
2007 Впроваджено систему комплексного антивірусного захисту в органах влади Одеської області
2008 На базі локальної мережі органів влади Одеської області побудовано систему ІР-телефонії
2009 Реалізовано пілотний проект з надання юридичним та фізичним особам адміністративних послуг на основі електронної інформаційної системи «Електронний регіон»
2010 Завершено реалізацію ІІІ етапу проекту створення телемедичної мережі Одеської області
2011 При підтримці координатора проектів ОБСЄ в Україні, реалізовано проект щодо поліпшення якості та створення електронних адміністративних послуг, які надаються в інвестиційній сфері
2012 Реалізовано проект впровадження єдиної системи електронного документообігу органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області