ІТ консалтинг являє собою проектно-орієнтовану діяльність, пов’язану з підтримкою бізнес процесів в сфері інформаційних технологій. Іншими словами, ІТ консалтинг – це консультації, які надаються Вам нашим підприємством у сфері комп’ютерного і телекомунікаційного обладнання та програмного забезпечення. За допомогою ІТ консалтингу можна, наприклад, визначити ефективність використання ІТ сфери підприємства або впровадити нові системи в ІТ сферу Вашої компанії.

ІТ консалтинг від КП ОІАЦ покликаний вирішити такі питання:

– встановити рівень, на якому проводиться технічне обслуговування комп’ютерів, а також його ефективність;

– оптимізувати витрати на оновлення інформаційних технологій підприємства, витрати на іт рішення в межах компанії;

– підвищити продуктивність процесів бізнесу компанії;

– підвищити керованість, прозорість усіх процесів, що відбуваються у діяльності підприємства, за рахунок створення іт інфраструктури та впровадження її компонентів(з деякими тарифами на впровадження компонентів систем можна ознайомитись тут);

– впровадити рівневі системи компанії, а також допомогти визначитися з вибором однієї з них;

– визначити ступінь захисту даних і витрати на такий захист;

– перевірити стан комунікацій підприємства, запропонувати варіанти для підвищення їх ефективності;

– визначити продуктивність роботи штатних фахівців компанії в сфері іт;

– встановити можливості та виробити стратегію для ліцензування програмного забезпечення;

– визначити ефективність роботи вже встановленого програмного забезпечення і дати інформацію про можливості його модернізації.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ В ЯКИХ НАШЕ ПІДПРИЄМСТВО НАДАЄ КОНСАЛТИНГОВІ ПОСЛУГИ ЦЕ:

1. РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ ІТ-ІНФРАСТРУКТУРИ
Концепція розвитку ІТ-інфраструктури дозволяє:

– отримати дані про плани розвитку компанії, поточних і планових активностях з реструктуризації і розвитку ІТ – інфраструктури;

– виконати обстеження всіх компонентів ІТ- інфраструктури компанії;

– виявити вимоги до інфраструктурного забезпечення діяльності компанії і поточні проблеми;

– сформувати модель ІТ- інфраструктури компанії, набір вимог до її компонентів та їх взаємозв’язку;

– визначити портфель проектів для досягнення моделі інфраструктури

2. ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ІТ-ІНФРАСТРУКТУРИ
Результат аудиту ІТ-інфраструктури відображає поточний стан технічної інфраструктури компанії.

Інформація групується за такими напрямками:

– компоненти інфраструктури. Опис адміністративної моделі і мережевої інфраструктури служби каталогів Active Directory, службових сервісів і ІТ -систем компанії;

– телекомунікаційне та мережеве забезпечення;

– серверне обладнання. Короткий опис наявного серверного обладнання на основі проведеної інвентаризації серверних приміщень компанії , статистика за моделями використовуваного серверного обладнання та операційним системам;

– обладнання робочих місць. Вимоги до апаратного та програмного забезпечення робочих станцій офісу компанії (з розбивкою по департаментам );

– телефонія та канали передачі даних;

– інформаційна безпека, аналіз поточного стану організації інформаційної безпеки компанії на основі наданої документації, опитування компетентних співробітників, а також інструментального аналізу поточного стану захищеності серверів;

3. ТЕХНІЧНИЙ КОНСАЛТИНГ
У практиці роботи ІТ- служб нерідко виникають ситуації, коли власних ресурсів не вистачає для того , щоб вирішити якусь технічну проблему. Іноді можуть бути корисні «свіжий погляд» на існуючу інформаційну систему та рекомендації щодо її модернізації. Часто необхідно провести аналіз існуючих рішень тієї чи іншої задачі і вибрати серед них оптимальне. У всіх цих випадках CIO може прийняти рішення про залучення зовнішніх технічних консультантів.

Переваги такого рішення очевидні:

– власні ресурси не відволікаються на разові технічні завдання;

– не потрібно компетентність співробітників у всіх областях ІТ;

– з’являється можливість розглянути альтернативну точку зору на існуючу інформаційну систему і прийняти більш зважене рішення;

– єдина точка відповідальності за вирішення проблеми.

ТАКОЖ КП ОІАЦ ПРОПОНУЄ:
– оперативне вирішення локальних технічних проблем , таких як відмова критичних сервісів , непрацездатність програмно -апаратних комплексів , недостатня продуктивність систем та інших;

– вибір найбільш відповідного продукту або технології для вирішення технічних завдань;

– рекомендації щодо поліпшення технічних характеристик різних компонентів існуючої інформаційної системи;

– комплексне тестування (у тому числі порівняльне ) необхідних конфігурацій програмно -апаратних комплексів у Центрі компетенції ОІАЦ;

– документування та побудова моделі існуючої ІТ-інфраструктури;

– розробка концепції побудови корпоративних інформаційних систем;

– розробка системної архітектури перспективної інформаційної системи;

– підготовка плану переходу на нову інформаційну систему.