Головною метою діяльності підприємства є побудова інформаційного суспільства та регіонального фрагменту «Електронного уряду», удосконалення системи забезпечення керівництва регіону повною і достовірною інформацією для підтримки процесів прийняття управлінських рішень, створення умов для підвищення рівня і темпів розвитку народногосподарського комплексу області на основі впровадження сучасних інформаційних технологій в основні сфери життєдіяльності, забезпечення інформаційних потреб населення області.

Основним завданням Підприємства є забезпечення виконання Регіональної програми інформатизації області.

ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1. Експлуатація та розвиток Одеської обласної інформаційно- телекомунікаційної мережі органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

2. Забезпечення збору, обробки, накопичення та передачі інформації, виконання операторських функцій;

3. Створення та супроводження баз даних та програмних продуктів;

4. Розробка, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, наданням послуг у галузі технічного захисту інформації;

5. Розробка, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації;

6. Послуги електронного цифрового підпису;

7. Проведення робіт щодо сертифікації електронного обладнання та програмних засобів;

8. Надання телекомунікаційних, інформаційно-аналітичних послуг з використанням сучасних інформаційних технологій суб’єктам усіх форм власності, у тому числі суб’єктам малого та середнього підприємництва;

9. Навчання державних службовців та фахівців у галузі технічного захисту інформації, комп’ютерних мереж та інформаційних технологій;

10. Проведення робіт щодо впровадження інформаційних технологій в повсякденну діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області;

11. Проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в галузі інформаційних технологій, захисту інформації та створення нових технологій;

12. Проведення вистав, семінарів та конференцій.

За Дорученням обласної ради підприємство може здійснювати інші функції для виконання його основної статутної діяльності.